Encyklopedický slovník

Malishkin Alexander G.

Malishkin Alexander G. - je to ... Čo Malishkin Alexander G.?

Alexander Georgievich Malyshkin (1892-1938), ruský spisovateľ. Romantický román "Pád dairy" (1923) o občianskej vojne. V románe "Ľudia z vonku" (1937-1938) o formovaní človeka v priemyselnej konštrukcii - viera v transformujúcu sa silu socialistických ideálov. * * * MALYSHKIN Alexander Georgievich MALYSHKIN Alexander Georgievich (1892-1938), ruský spisovateľ. Romantický román "Pád dairy" (1923) o občianskej vojne. V románe "Ľudia z prírody" (1937-38) - téma reedukácie ľudí v procese porevolučnej transformácie.

encyklopedický slovník. 2009.