Encyklopedický slovník

Malyshev Nicholas G.

Nicholas G. Malyshev - to je ... Čo je Nicholas G. Malyshev?

Malyshev Nicholas G. (nar. 1945), vedec v odbore počítačových vied, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1991). Hlavné práce na teórii komplexných informačných systémov, matematické modelovanie riadiacich systémov a počítačom podporovaný dizajn. * * * Nikolai Malyshev GrigorevichMALYShEV Nicholas G. (nar. 1945), ruský vedec, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1991). Hlavné práce na teórii komplexných informačných systémov, matematické modelovanie riadiacich systémov a počítačom podporovaný dizajn.

encyklopedický slovník. 2009.