Encyklopedický slovník

Thomas Malthus

Thomas Malthus - to ... Čo je Thomas Malthus?

Thomas Malthus (Malthus) (1766-1834), anglický ekonóm, zakladateľ maltuziánstvo. Zahraničný čestný člen Petrohradskej akadémie vied (1826). * * * Thomas Malthus RobertMALTUS (Malthus) Robert Thomas (1766-1834), anglický ekonóm, zakladateľ maltuziánstvo ( cm. maltuziánstvo). Zahraničný čestný člen Petrohradskej akadémie vied (1826).

encyklopedický slovník. 2009.