Encyklopedický slovník

Maltézsky mechanizmus

Maltézsky mechanizmus - to je ... Čo je Maltézsky mechanizmus?

Maltézskeho mehanizmmehanizm pre premenu kontinuálne otočný pohyb v jednom smere prerušovanej. Prsty (reťaze) vedúceho spojenia maltského mechanizmu dôsledne vstupujú do otvorov hnaného spoja a pravidelne ho otáčajú do určitého uhla. Názov - podľa podobnosti krídla s maltským krížom (znakom Johannites). * * * MALTIAN MECHANISM MALT MECHANISM, mechanizmus premeny kontinuálneho rotačného pohybu na nespojitý jeden smer. Prsty (reťaze) vedúcej spojky maltského mechanizmu dôsledne vstupujú do otvorov hnaného spoja a pravidelne ho otáčajú do určitého uhla. Pomenovaný pre podobnosť hnaného členovi s maltézským krížom - puncovej ioannitov ( zobraziť Saint John.).

encyklopedický slovník. 2009.