Encyklopedický slovník

Malcolm Khan Mirza

Malcolm Khan Mirza - je ... Čo je Malcolm Khan Mirza?

Malcolm Khan Mirza (1833/1834 - 1908), iránsky pedagóg, spisovateľ a diplomat. Obhajoval vytvorenie ústavného poriadku; uskutočňovanie reforiem na odstránenie hospodárskej a kultúrnej zaostalosti Iránu. V deväťdesiatych rokoch. xIX palcov v Londýne zverejnili noviny "Qanun", ktoré zohrali významnú úlohu pri rozvoji progresívneho iránskeho verejného myslenia. Malcom Khanovi sa pripisuje autorstvo prvej hry v perzskom jazyku. * * * Fry-Khan-KHAN MirzaMALKOM Mirza (1833 / 34-1908), iránsky pedagóg, spisovateľ a diplomat. Obhajoval vytvorenie ústavného systému, vykonávanie reforiem s cieľom odstrániť ekonomickú a kultúrnu zaostalosť Iránu. V deväťdesiatych rokoch. 19. storočie. v Londýne, publikoval noviny "Qanun", ktoré zohrali významnú úlohu vo vývoji iránskeho verejného myslenia. Malcom Khanovi sa pripisuje autorstvo prvej hry v perzskom jazyku.

encyklopedický slovník. 2009.