Encyklopedický slovník

Nikolaj Andrejevič Malko

Malko Nikolai Andrejevič - je ... Čo je Nikolaj Andrejevič Malko?

Malko Nikolai Andreevich (1883-1961), dirigent, učiteľ. Študent N. N. Tcherepnin, ktorý zlepšil F. Motl. V rokoch 1909-1918, dirigent Mariinského divadla, neskôr Leningradská filharmónia. Profesor konzervatória Leningrad (1925-1928). Medzi študentmi: EA Mravinsky, A. Sh. Melik-Pashayev. Od roku 1928 v zahraničí, od roku 1940 do USA. Od roku 1957 je vedúcim Symfonického orchestra v Sydney. Od roku 1963 sa v Kodani konala Medzinárodná súťaž dirigentov menom Malko. * * * MALKO Nikolai Andreevich MALKO Nikolai Andreevich (1883-1961), ruský dirigent. Pracoval v Mariinskom divadle, Leningradskej filharmónii. Profesor konzervatória Leningrad (1925-1928). Od roku 1928 v zahraničí, od roku 1957 vedúci symfonického orchestra v Sydney. Od roku 1963 v Kodani - medzinárodná súťaž dirigentov. Malko.

encyklopedický slovník. 2009.