Encyklopedický slovník

Etienne Louis Malus

Etienne Louis Malus - A ... Čo je Etienne Louis Malus?

Etienne Louis Malus (malus) (1775 - 1812), francúzsky fyzik. Vyšetril polarizáciu svetla. Otvoril zákon, pomenovaný po ňom. Rozvinul teóriu dvojzložnosti v kryštáloch.

encyklopedický slovník. 2009.