Encyklopedický slovník

Malinovský Mikhail Sergejevič

Mikhail Malinovský je ... Čo je Malinovský Mikhail Sergejevič?

Malinowski Mikhail Sergejevič (1880-1976), pôrodník-gynekológ, akademik Akadémie lekárskych vied ZSSR (1944), Hrdina socialistickej práce (1971). Navrhol metódu transfúzie placentárnej krvi. Zborník na prevenciu popôrodných komplikácií, analgéziu pôrodu, operatívnu pôrodníctvo. * * * Michael Malinowski SergeevichMALINOVSKY Michail Sergejevič (1880-1976), pôrodník-gynekológ, akademik Akadémie lekárskych vied (1944), Hrdina socialistickej práce (1971). Navrhol metódu transfúzie placentárnej krvi. Zborník na prevenciu popôrodných komplikácií, analgéziu pôrodu, operatívnu pôrodníctvo.

encyklopedický slovník. 2009.