Encyklopedický slovník

Malikov Alexander Kapitonovich

Malikov Alexander Kapitonovič je ... Čo je Malikov Alexander Kapitonovich?

Alexander Malikov Kapitonov (1839-1904), ruský verejný činiteľ. V roku 1866 bol v prípade Ishutintsy deportovaný do Kholmogory. V roku 1874 podporil náboženskú a morálnu doktrínu o "božskom mužstve". V rokoch 1875-1878 v Spojených štátoch. * * * MALIKOV Alexander KapitonovičMALIKOV Alexander Kapitonovič (1839-1904), ruský verejný predstaviteľ. V roku 1866 bol v prípade Ishutintsy deportovaný do Kholmogory. V roku 1874 podporil náboženskú a morálnu doktrínu o "božskom mužstve". V rokoch 1875-78 v Spojených štátoch.

encyklopedický slovník. 2009.