Encyklopedický slovník

Malibran Maria Felicita

Malibran Maria Felicity je ... Čo je Malibran Maria Felicity?

Malibran Maria Felicita (malibran) (1808-1836), francúzsky spevák (mezzosoprano). Dcéra španielskej speváčky M. Garcia, sestra P. Viardo - Garcia. Spievala na európskych scénach, vystupovala spolu so svojím manželom, huslistom Shirom Berom. To sa stalo slávnym v operách V. Belliniho, G. Rossiniho. Venuje sa opery "Maria Malibran" R. Bennett (1935). * * * MALIBRAN Maria FelicitaMALIBRAN (Maribran) Maria Felicita (1808-36), francúzska speváčka (mezzosoprano). Dcéra španielskej speváčky M. Garcia, sestra P. Viardota Garcia. Strany boli vymenované v operách V. Belliniho a G. Rossiniho.

encyklopedický slovník. 2009.