Encyklopedický slovník

Francois Malherbe

Francois Malherbe - to je ... Čo je Francois Malherbe?

Francois Malherbe (Malherbe) (asi 1555 - 1628), francúzsky básnik a klasicistickej. Napísal ódy, hymny. Prispieval k vývoju noriem národného literárneho jazyka ("Komentáre k Deporte", 1600). * * * MALERB Francois Malerbe (Francais 1555-1628), francúzsky klasicistický básnik. Napísal ódy, hymny. Prispieval k vývoju noriem národného literárneho jazyka ("Komentáre k Deporte", 1600).

encyklopedický slovník. 2009.