Encyklopedický slovník

Kyselina maleínová

Kyselina maleínová je ... Čo je kyselina maleínová?

kyselina maleínováNOCH2CH = CHCOOH, cis je izomér etyléndikarboxylovej kyseliny; Bezfarebné kryštály t pl 139ºC ( trans -izomér názvom kyselina fumarová t pl 296ºC). Príkladmi týchto kyselín sú izomérnosť olefínov. Praktická hodnota má anhydrid kyseliny maleínovej. * KISLOTAMALEINOVAYA kyseliny maleínovej, HOOCHC = CHCOOH, cis ( cm cis-trans izoméry.) -izomér kyselina ethylendikarboxylové; (trans izomér sa nazýva kyselina fumarová, t pl 296 ° C). Príkladmi týchto kyselín sú izomérnosť olefínov. Praktická hodnota má anhydrid kyseliny maleínovej. encyklopedický slovník. 2009.