Encyklopedický slovník

Nicolas Malebranche

Nicolas Malebranche - to je ... Čo je Nicolas Malebranche?

Nicolas Malebranche (Malebranche) (1638 - 1715), francúzsky náboženský filozof, jeden z hlavných predstaviteľov náhodnosti. V roku 1659 nastúpil do kongregácie oratorov, kňaza. Snažil sa skĺbiť karteziánstvo s augustiniánskou tradíciou kresťanskej filozofie. Na rozdiel od panteizmu B. Spinoza tvrdil, že svet existuje v Bohu. Základné diela: "Hľadanie pravdy" (1674-1675), "Pojednanie o prírode a milosti" (1680). * * * Malebranche NikolaMALBRANSh (Malebranche), Nikola (1638 - 1715), francúzsky filozof, jeden z hlavných predstaviteľov náhodnosti. Na rozdiel od panteizmu B. Spinozu ( pozri SPINOZA Benedikt) tvrdil, že svet existuje v Bohu. Hlavné diela "Hľadanie pravdy" (1674-75).

encyklopedický slovník. 2009.