Encyklopedický slovník

Maldybaev Abdylas

Maldybaev Abdylas - to ... Čo Maldybaev Abdylas?

Maldybaev Abdylas (1906-1978), skladateľ a spevák (tenor), ľudové umelca ZSSR (1939). Spoločne s VA Vlasov a VG Fere sa podieľal na tvorbe prvých kirgizských opier "Aichurek" (1939), "Manas" (1946). * * * Maldybaev AbdylasMALDYBAEV Abdylas (1906-1978), Kirgizská skladateľ a spevák (tenor), ľudové umelca ZSSR (1939). Spoločne s VA Vlasov a VG Fere sa podieľal na tvorbe prvých kirgizských opier "Aichurek" (1939), "Manas".

encyklopedický slovník. 2009.