Malárie - je to ... Čo je malária?

MALÁRIA s; .. No [. Talian malária] Infekčné ochorenia sprevádzané záchvatmi horúčky Tropical m .. záchvat malárie. s maláriou. maláriu, -s, -s. M. pacienta. M. komár. M-tej stanice. M . Hviezda vidiek * * * malárie. (Talian :. malária, od mala árií - zlý vzduch), invazívne ľudské choroby spôsobené Plasmodium dopravcov - malárie komárov charakteristické záchvaty horúčky, anémia * MALYARIYAMALYARIYA (Talian: malária ... , z malého aria - zlý vzduch), invazívne ochorenie osoby, Dopravcovia. Spôsobené Plasmodium - maláriu komáre charakteristické záchvaty horúčky, anémia

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 -> ...