Encyklopedický slovník

Malakhov Vladimir A.

Malakhov Vladimir Anatolievich - to ... Čo Malakhov Vladimir Anatolievich?

Malakhov Vladimir Anatolyevich (nar. 1968), baletka. V rokoch 1987-1992 v Moskovskom štátnom divadle klasického baletu. Strany: Siegfried (Labutí jazero PI Čajkovského), Albert (Giselle A. Adana), Basil (Don Quijote od L. F. Minkusa). Od roku 1991 v zahraničí. Tanak Malakhov sa vyznačuje svetlom, letovými skokmi, rýchlou rotáciou, pôvabnými pohybmi. Medzinárodná cena "Divine" (1997).

encyklopedický slovník. 2009.