Encyklopedický slovník

Malakhov Kurgan

Malakhov Kurgan je ... Čo je Malakhov Kurgan?

Malakov Kurgan - prevládajúca výška juhovýchodne od Sevastopolu (dnes v meste). V rokoch 1854-1855 ruské jednotky hrdo obhájili Malakhov Kurgan z anglo-francúzskych vojsk, v rokoch 1941-1942 sovietskych vojsk - z nemeckých vojsk. V roku 1958 sa na obrannej veži rozsvietil večný plameň. Vo veži je pobočka múzea "Hrdinská obrana a oslobodenie Sevastopolu". * * * MALAKHOV KURGANMALAKHOV KURGAN, dominantná výška juhovýchodne od Sevastopolu (dnes v meste). Oslávil svoju hrdinskú obranu ruských vojsk z anglo-francúzskej sily v 1854-55 a sovietskych vojsk z nacistických vojsk v rokoch 1941-42. V roku 1958 sa na obrannej veži rozsvietil večný plameň. Vo veži je pobočka múzea "Hrdinská obrana a oslobodenie Sevastopolu".

encyklopedický slovník. 2009.