Malachai je ... Čo je malachai?

MALAHAI -y; m. [z Mong. malahgai - klobúk]. 1. Klobúk v kožušinách so širokými slúchadlami a pevným zámkom. Vložiť hlavu m. Pripevniť m. 2. starodávne vrchné oblečenie vo forme širokého kaftanu bez pásu. Malahayniy, th, th, th. * * * malachay1) kožušinový klobúk so širokými slúchadlami a tesne priliehavým zadným koncom. 2) Horná samčia a samica široký caftan bez opasku. * * * MALAHAIMALAHAI,

1) kožušinový klobúk so širokými slúchadlami a tesne priliehavým chrbtom.

2) Horná samčia a samica široká kaftan bez opasku.

encyklopedický slovník. 2009.