Encyklopedický slovník

Maksimov Jurij Pavlovič

Maksimov Yuri Pavlovich - A ... Čo Maksimov Jurij Pavlovič?

Maksimov Yuri Pavlovič (s. 1924), armádny generál (1982), Hrdina Sovietskeho zväzu (1982). Od roku 1942 v sovietskej armáde, účastník Veľkej vlasteneckej vojny. Od roku 1979 veliteľ vojsk Turkestánskeho vojenského okresu. Od roku 1985 je veliteľom strategickej rakety - námestník ministra obrany ZSSR. V roku 1991 bol vrchným veliteľom ozbrojených síl strategickej obrany námestník ministra obrany ZSSR. V rokoch 1992 - 1993 bol veliteľom strategických síl spojeneckých síl SNŠ. * * * MAKSIMOV Juri Pavlovič MAKSIMOV Juri Pavlovič (narodený 1924), generálny armádny (1982), hrdina Sovietskeho zväzu (1982). Od roku 1942 v sovietskej armáde, účastník Veľkej vlasteneckej vojny. Od roku 1979 veliteľ vojsk Turkestánskeho vojenského okresu. Od roku 1985 je vrchným veliteľom strategických raketových síl námestník ministra obrany ZSSR. V roku 1991 bol vrchným veliteľom ozbrojených síl strategickej obrany námestník ministra obrany ZSSR. V rokoch 1992-93 bol veliteľom strategických síl spoločných ozbrojených síl Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).

encyklopedický slovník. 2009.