Encyklopedický slovník

Maksimov Leonti A.

Maksimov Leonti A. - to ... Čo Maksimov Leonti A.?

Maksimov Leonti A. (b. 1931), teoretický fyzik, zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied (1997). Zborník z fyziky pevných látok a molekulovej fyziky. Vyštudoval excitónne dielektriká, kinetické javy a kvantovú difúziu v kryštáloch. Leninova cena (1986).

encyklopedický slovník. 2009.