Encyklopedický slovník

Alexander Maksimov

Alexander Maximov - A ... Čo je Alexander Maksimov?

Maksimov Alexander (1874-1928), histológia, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1920) a ZSSR (1925). S 1922 v Spojených štátoch amerických. hlavná práca na anatómia a histológie zvierat. autorom teórie vzniku krvných buniek z jedného limfotsitopodobnoy buniek (tzv unitárny teória krvotvorby).

Collegiate Dictionary. 2009.