Encyklopedický slovník

Maksakovskii Vladimir P.

Maksakovskii Vladimir Pavlovič - A ... Čo je Maksakovskii Vladimir Pavlovič?

Maksakovskii Vladimir Pavlovič (p 1924), ekonomikogeograf. , učiteľ, akademik RAE (1992) profesor Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity (1971), autor a redaktor učebníc pre stredné školy, vrátane "Hospodárska geografia zahraničia" (viac ako 20 kníh do konca 80. rokov,. ZSSR štátnej ceny, 1977) .. Jeden z vedúcich predstaviteľov prípravy vedeckej práce "Krajiny a národy" (20 vol., 1978-1985, Štátna cena SSR, 1987). * * * Maksakovskii Vladimír PavlovichMAKSAKOVSKY Vladimír Pavlovich (s. 1924), ruský ekonomikogeograf ( cm. hospodárska geografia), učiteľ, člen-korešpondent Akadémie pedagogických vied ZSSR (1982), akademika RAE (1992) . "Hospodárska geografia zahraničných krajín." Autor a editor učebníc pre stredné školy, vr (viac ako 20 publikácií kon 80s, ... ZSSR Štátny cena, 1977) jeden z vodcov vedeckej práce "krajinách a. národy "(20 vol. , 1978-85; Štátna cena ZSSR, 1987).

encyklopedický slovník. 2009.