Encyklopedický slovník

Makhutov Nikolaj Andrejevič

Makhutov Nikolaj Andrejevič - je ... Čo je Makhutov Nikolaj Andrejevič?

Makhutov Nikolaj Andrejevič (nar. 1937), vedec v oblasti stavebnej mechaniky, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1987). Práca na vývoji kritérií pevnostných , zlepšiť zdroje a prežitie silne navrhne * Mahut Nikolai AndreevichMAHUTOV Nikolaj Andrejevič (p 1937). Ruský vedec, člen korešpondent Ruskej akadémie vied. (1991, Zodpovedajúce člen sovietskej akadémie vied od roku 1987) konanie o vypracovanie kritérií pre sily, zvýšenie zdrojov a. prežitie vysoko zaťažených štruktúr.

Collegiate Slovník.