Encyklopedický slovník

Philip Makharadze Ieseevich

Philip Makharadze Ieseevich - to je ... Čo je Philip Makharadze Ieseevich?

Philip Makharadze Ieseevich (1868-1941), politik, spisovateľ. Od roku 1922 predseda CEC gruzínskeho SSR, predseda Rady ľudových komisárov gruzínskej SSR, predseda CEC ZSFSR. Od roku 1938 predseda Prezídia Najvyššej rady gruzínskej SSR. Práca na histórii revolučného hnutia, monografie na spisovateľov. * * * MAHARADZE Philip I. MEKHARADZE Philip I. (1868-1941), gruzínsky a sovietský štátnik, spisovateľ. Od roku 1922 predseda CEC gruzínskeho SSR, predseda Rady ľudových komisárov gruzínskej SSR, predseda CEC ZSFSR. Od roku 1938 predseda Prezídia Najvyššej rady gruzínskej SSR. Práca na histórii revolučného hnutia, monografie na spisovateľov.

encyklopedický slovník. 2009.