Encyklopedický slovník

Makhaev Mikhail

Makhaev Mikhail - to ... Čo Makhaev Michail Ivanovič?

Makhaev Michail Ivanovič (1718-1770), ruský maliar a rytec. Výkresy (typy sv. Petrohradu, Moskva) sa líšia presnosťou dokumentácie, zručnosťou pri vytváraní perspektívy a prenosom svetla a ovzdušia. * * * MAKHAEV Mikhail Ivanovič Mikhail Ivanovič (1718-70), ruský navrhovateľ a rytec. Čísla (pohľady na Petrohrad, Moskva) sa líšia dokumentárnymi schopnosťami, schopnosťami vytvárať perspektívu a prenášať svetlo a vzduch.

encyklopedický slovník. 2009.