Encyklopedický slovník

Makarov, Valery L.

Makarov, Valery L. - je ... Čo je Valery L. Makarov?

Makarov, Valery L. (nar. 1937), ekonóm a matematik, akademik Ruskej akadémie vied (1990). Práca na vývoji a matematickej analýze ekonomických modelov, ich uplatnenie v národnom hospodárskom a odvetvovom plánovaní.

encyklopedický slovník. 2009.