Encyklopedický slovník

Makarov Nikolai Pavlovič

Makarov Nikolai Pavlovič - A ... Čo Makarov Nikolai Pavlovič?

Makarov Nicholas I. (1887 - 1980), poľnohospodársky ekonóm, doktor ekonómie. Zástupca organizačnej a produkčnej školy ruského agrárneho myslenia. Pracoval na teórii a špecifickej organizácii roľníckych fariem, zaoberajúcich sa históriou a teóriou družstevného hnutia, ekonomickým mechanizmom družstevného podniku. * * * MAKAROV Nikolai PavlovichMAKAROV Nikolai Pavlovič (1887-1980), ruský ekonóm - agrárny, doktor ekonomických vied. Zástupca organizačnej a produkčnej školy ruského agrárneho myslenia. Pracoval na teórii a špecifickej organizácii roľníckych fariem, zaoberajúcich sa históriou a teóriou družstevného hnutia, ekonomickým mechanizmom družstevného podniku.

encyklopedický slovník. 2009.