Encyklopedický slovník

Makarov Konstantin V.

Makarov Konstantin V. - to ... Čo je Konstantin V. Makarov?

Makarov Konstantin V. (b. 1931), Admirál Fleet (1989). Od roku 1949 v sovietskom námorníctve. Od februára 1985 veliteľ baltickej flotily. V rokoch 1985-1991 náčelník generálneho štábu - prvý námestník veliteľa námorníctva. * * * MAKAROV Konstantin Valentinovič MAKAROV Konstantin Valentinovič (nar. 1931), admirál flotily (1989). Od roku 1949 v námorníctve. Od roku 1985 veliteľ pobaltskej flotily. V rokoch 1985-91 bol náčelníkom generálneho štábu - 1. námestník veliteľa námorníctva.

encyklopedický slovník. 2009.