Encyklopedický slovník

Makarov Alexey Alexandrovich

Makarov Alexey Alexandrovich je ... Čo je Makarov Alexey Alexandrovich?

Alexey Makarov (b. 1937), vedec v oblasti energetiky, zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied (1984). Práca na tvorbe teoretických základov optimálnej štruktúry energetickej rovnováhy, energetický výskum systému. * Alexey Makarov AleksandrovichMAKAROV Alexey (1937 str.), Ruský vedec, akademik Ruskej akadémie vied (od roku 2006), čo zodpovedá člen Ruskej akadémie vied (1991, zodpovedajúci člen sovietskej akadémie vied z roku 1984). Práca na tvorbe teoretických základov optimálnej štruktúry energetickej rovnováhy, energetický výskum systému.

encyklopedický slovník. 2009.