Encyklopedický slovník

Macarius veľký

Macarius veľký je ... Čo je Macarius veľký?

Velikiyili Macarius Egypta (asi 300 - asi 390), kresťanský mních, pustovník, otec cirkvi. Bojoval som v odľahlej púšti Egypta. Diela morálno-asketickej a moralizujúcej povahy. * * * MAKARI Veľký MAKARIUS Veľký (Macarius z Egypta) (cca 300 - circa 390), kresťanský pútnik, otec Cirkvi. Bojoval som v odľahlej púšti Egypta. Diela morálnej a asketickej a moralizujúcej povahy. Pamäť v pravoslávnej cirkvi 19. januára (1. februára), katolíka - 15. januára.

encyklopedický slovník. 2009.