Encyklopedický slovník

Majoritný systém

Väčšinový systém je ... Čo je väčšinový systém?

sistemapredstavitelstva väčšina (z francúzskeho majorité. - väčšina), v ústavnoprávneho systém pre zisťovanie výsledkov hlasovania, v ktorom je kandidát zvolený, získala väčšinu (absolútny alebo relatívny) hlasov. Pozri tiež článok Proportional Representation System. * * * SISTEMAMAZHORITARNAYA väčšinový systém reprezentácie (z francúzskeho majorité. - väčšina), vo verejnom systéme pravidiel určujúcich výsledky hlasovania, ktoré musí byť považovaná za zvolenú (. zobraziť kandidátov), ​​dostal väčšinu hlasov svojich voličov. Väčšina hlasov ( pozri MOST HLASY) môže byť absolútna, relatívna alebo kvalifikovaná. Pre jednoduchú väčšinu hlasov stačí, aby kandidát získal viac ako polovicu všetkých hlasov. Relatívna väčšina znamená, že víťazom je kandidát, ktorý získal väčší počet hlasov ako ostatní kandidáti. Kvalifikovaná väčšina musí presiahnuť polovicu hlasov (dve tretiny, tri štvrtiny) a uplatniť iba v núdzových voľbách. Väčšinový systém je často spojený s proporcionálnym volebným systémom. Až do roku 2007, v Ruskej federácii zo strany majoritnej systém relatívnej väčšiny zvolí polovicu poslanci Štátnej dumy, a pomerný systém - druhá polovica poslancov.

encyklopedický slovník. 2009.