Majorat je ... Čo je hlavný?

MAYORAT -a; m. [šír. majoratus] V Rusku pred rokom 1917 a niektorých ďalších krajinách: feudálny poriadok dedičstva, v ktorom pozemkové vlastníctvo prechádza na najstaršieho syna alebo na staršieho syna v rodine; Vlastníctvo pozemku alebo majetok, ktorý podlieha tomuto dedičskému právu. * * * Major (od latinskej major - senior), v občianskom práve forma dedičstva nehnuteľností (predovšetkým pozemky), pod ktorými úplne prechádza na najstaršie z dedičov. Zameriava sa na ochranu a konsolidáciu veľkých pozemkov. * MAYORATMAYORAT (od latinskej major - senior), v občianskom práve - forma dedičstva nehnuteľností (predovšetkým pozemkové vlastníctvo), v ktorej úplne prechádza na najstaršieho dediča. Zameriava sa na ochranu a konsolidáciu veľkých pozemkov.

encyklopedický slovník. 2009.