Encyklopedický slovník

Majorana Ettore

Majorana Ettore je ... Čo je Majorana Ettore?

Ettore Majorana (Majorana) (1906-1938), taliansky fyzik. Práce na atómovej a jadrovej fyzike, fyzike elementárnych častíc. V roku 1932 poukázal na existenciu neutrónu. Vyvinula prvú teóriu výmenných síl (majoránske sily).

encyklopedický slovník. 2009.