Major-minor - to je ... Čo je hlavné, menšie?

Major-minortonalno harmonické systém založený na kombinácii hlavných a vedľajších funkcií. Hlavné druhy sú rovnaké a paralelné. * Hlavné-MINORMAZHORO-menšie, chlapec ( cm. LAD), vyplývajúce z asociácie dvoch rovnakých alebo paralelne ( cm. relatívna kľúč) tónov. Major-moll za rovnakých podmienok použitá akordy a melodické oblúky majeure ( cm. major) a menšie ( cm. Minor (v hudbe)).

encyklopedický slovník. 2009.