Major - to je ... Čo je hlavný?

MAJOR -a; m. [z Talianska. maggore - veľké] 1. Hudobný režim, ktorého zvuky tvoria akord pozostávajúci z veľkej a malej tretiny (charakterizovaná veselou, veselou zvukovou farbou, naopak: malá). Zahrajte si vo veľkom. Zvuky veľkých. 2. Razg. O veselá, veselá nálada. Buď v hlavnom meste. Maloletý bol nahradený veľkým. 3. jednotiek. vína. : majora. Žargón. Ten, kto má všetko v živote, je dobrý (o energickom mladom mestskom vychovávateľovi, ktorý úspešne robí kariéru). Major, unm. ; v označení. adj. S veselou, radostnou zvukovou farbou. Gama v G Major. Polonaise v D Major. Major (pozri). * * * Major (Francúzsky major, z latinského major - .. Viac informácií, rovnako ako dur, z latinského Durusu. - Hard) cesta, založený na veľkej (major) triády. Na rozdiel od maloletých, väčšina je zvyčajne vnímaná ako ľahko sfarbená koža.

* * * MAZHORMAZHOR (Francúzsky major, z latinského major - .. Viac informácií, rovnako ako dur, z latinského Durusu. - Hard) (. zobraziť LAD), nálada, ktorý je založený na veľkej ( hlavná) trojica ( pozri TRACKING). Na rozdiel od maloletých ( pozri MINOR (v hudbe)) majster má svetlú farbu.

encyklopedický slovník. 2009.