Maizuru - to ... Čo Maizuru?

Maydzurugorod a prístav v Japonsku, o tom. Honšú. Okolo 100 tisíc obyvateľov Stavba lodí, textil, stavebníctvo. * * * MAYDZURUMAYDZURU (Maizuru), mesto a prístav v Japonsku, na ostrove Honšú ( cm. Honšú), v zálive Wakasa, Kyoto prefektúra. Počet obyvateľov je 93, 7 tisíc ľudí (2004). Zahraničný obchodný prístav a železničný uzol. Stavba lodí, strojárstvo, textil, stavebníctvo, sklársky priemysel. Podniky obsluhujúce železničnú dopravu.

encyklopedický slovník. 2009.