Lise Meitner - to je ... Čo je Lise Meitner?

Meitner LizeMeytner (Meitner) (1878-1968), rakúskych fyzikom a rádiochemistom. V roku 1907-1938 pracoval v Berlíne Otto Hahn, spolu s ním navrhol celý rad metód pre štúdium rádioaktivity, zistil protactinium, štúdium neutrónového ožarovanie uránu. V roku 1938 emigrovala z Nemecka až do roku 1960 vo Švédsku, potom vo Veľkej Británii. Spolu s O. Frischom najprv vysvetlila pokusy Ghany a F. Strasmana o rozdelenie uránových jadier. * * * MAYTNER LiseMITNER (Meitner) Lize (1878-1968), rakúsky fyzik a rádiochemik. V 1907-38 pracoval v Berlíne Otto Hahn, spolu s ním navrhol celý rad metód pre štúdium rádioaktivity, zistil protactinium, štúdium neutrónového ožarovanie uránu. V roku 1938 emigrovala z Nemecka, v rokoch 1938-60 vo Švédsku, potom vo Veľkej Británii. Spolu s O. Frischom poprvé vysvetlila pokusy Ghany a F. Strabmanna o rozdelenie uránových jadier.

encyklopedický slovník. 2009.