Mainz obce - to ... Čo Mainz obec?

Mainz kommuna1) názov akcie (október 1792 - júl 1793) na obsadených silami revolučné Francúzsko Mainz a ich okolím, v ktorom bola vyhlásená (marec 1793) demokratickej republiky ( Maďarska). 2) Názov mestskej vlády mesta Mainz z tohto obdobia. * Mainz KOMMUNAMAYNTSSKAYA Komúna

1) Názov akcie (október 1792 - júl 1793) na obsadených silami revolučné Francúzsko Mainz a okolitými oblasťami, v ktorých bola vyhlásená (marec 1793) 1. demokratická republika (Republic of Mainz ).

2) Názov mestskej vlády mesta Mainz z tohto obdobia.

encyklopedický slovník. 2009.