Encyklopedický slovník

Udržiavateľnosť

Udržiavateľnosť je ... Čo je udržiavateľnosť?

remontoprigodnostodno zo základných vlastností technického objektu, ktorá charakterizuje jeho spoľahlivosť; je vhodnosť zariadenia na vykonávanie údržbárskych a opravárenských prác. * * * REPAIR REPRESENTATIONREMONTORITY, jedna z hlavných vlastností technického objektu, charakterizujúca jeho spoľahlivosť; je vhodnosť zariadenia na vykonávanie údržbárskych a opravárenských prác.

encyklopedický slovník. 2009.