Encyklopedický slovník

Maidari Khural

Maidari Khural - to ... Čo Maidari Hural?

Maidari Hurallamaistsky festival chrám na počesť Maitreya Buddha (Mong. Maidari). Oslavuje sa to v letných mesiacoch. * * * Maidari HURALMAYDARI Hur, Lamaist festival chrám na počesť Maitreya Buddha ( cm. Maitreya) (Mongoli Maidari). Oslavuje sa to v letných mesiacoch.

encyklopedický slovník. 2009.