Mahaevschina - to ... Čo mahaevschina?

mahaevschinatechenie v ruskom revolučnom hnutí, došlo na konci devätnásteho storočia. Pomenovaný pre vedúceho - VK Makhaisky (1866/1867 - 1926), ktorého nasledovníci verili intelektuálmi (vrátane revolučné) "parazitické triedy" nepriateľské proletariátu a lumpen prvky - základňu a hybnou silou revolúcie. * * * MAHAEVSCHINAMAHAEVSCHINA, počas ruskej revolučné hnutie sa objavilo v neskorej. 19. storočie. Je pomenovaný po vodcu VK Makhaisky, ktorý považoval intelektuálmi nepriateľské triedy proletariátu parazitárnych a lumpen prvkov základne revolúcie.

encyklopedický slovník. 2009.