Encyklopedický slovník

Magnetokalorický efekt

Magnetokalorický efekt je ... Aký je magnetokalorický efekt?

magnetokalorickom účinku teploty magnetu pod pôsobením magnetického poľa; spravidla v podmienkach tepelnej izolácie vedie magnetizácia k zvýšeniu teploty a demagnetizácia vedie k poklesu teploty. Magnetokalorický efekt je obzvlášť veľký v fero- a paramagnetike (pozri magnetické chladenie). * * * MAGNETOKALÓRICKÝ EFEKT-MAGNETICKÝ EFEKT, zmena teploty magnetu pod vplyvom magnetického poľa; spravidla v podmienkach tepelnej izolácie vedie magnetizácia k zvýšeniu teploty a demagnetizácia vedie k poklesu teploty. Magnetický účinok je obzvlášť dobrý v oblasti ferosféry a paramagnetiky (pozri magnetické chladenie ( pozri MAGNETICKÉ CHLADENIE)).

encyklopedický slovník. 2009.