Encyklopedický slovník

Magnetické variácie

Magnetické odchýlky sú ... Čo sú to magnetické variácie?

magnetické zmeny variatsiinepreryvnye priebehu magnetického poľa v dôsledku celého radu dôvodov time Krajina: cyklické zmeny slnečnej aktivity, orbitálne a rotačné pohyby procesov na Zemi v jeho hĺbke, atď * * * VARIATSIIMAGNITNYE variácií magnetického spojitých z. Menenius v magnetickom poli Zeme času ( cm zemské magnetické pole.) Zapríčinené rôznymi príčinami: cyklické zmeny slnečnej aktivity, orbitálne a rotačné pohyby zeme, že procesy v interiéri a pod

Collegiate Dictionary .. 2009.