Encyklopedický slovník

Makroštruktúra

Makroštruktúra je ... Čo je to makroštruktúra?

makroštruktúra s, w Spec štruktúra .. pevných látok, viditeľné voľným okom, alebo s malým zväčšením pod mikroskopom. M. kovu. M. vápenec. * makroštruktúra (z makro ... a štruktúry) materiálu, štruktúra materiál (kov, zliatina, keramika, betón) viditeľné voľným okom alebo s miernym nárastom (zvyčajne na zem a leptané vzorky). * * * MACROSTRUCTUREAMAKTRUKTÚRA (z makro ... ( s . MACRO ... (časť zložených slovách)) a štruktúra ( cm. ŠTRUKTÚRA)) materiálu, štruktúry materiálu (kov, zliatina, keramika, betón), viditeľné voľným okom, alebo s malým zväčšením (zvyčajne brúsené a leptané vzorky)

Encyklopedický slovník 2009.