Makrofágy sú ... Čo sú makrofágy?

makrofágy (z makro ... a ... fágové) (polyblasts), bunky mezenchýme odvodeného u zvierat aj u ľudí, ktoré sú schopné sa aktívne zachytenie a trávenie baktérií, úlomkov buniek a iné cudzie alebo toxické pre častice organizmu ( pozri fagocytózu). Makrofágové monocyty, histiocyty, atď * * * MAKROFAGIMAKROFAGI (z makro ... ( pozri MACRO ... (časť zložených slovách)) a grécky phagos - pestrá; .. Polyblasts)., Bunky mezenchýmových ( cm. mezenchým) pôvod u zvierat a človeka, ktorý je schopný aktívne zachytiť a trávenie baktérií a iných zvyškov buniek. cudzie častice alebo toxické pre organizmus (viď. fagocytóza ( cm. fagocytóza)). K patrí makrofágy, monocyty ( cm. monocyty), histiocyty ( cm. histiocyty).

encyklopedický slovník. 2009.