Encyklopedický slovník

Karl Alexander Müller

Karl Alexander Müller - to ... Čo je Karl Alexander Müller?

Muller Carl Alexander (Müller) (s. 1927), švajčiarsky fyzik. Proceedings of konštrukčné fáze (najmä feroelektrických) prechody aplikácie EPR metódy. Experimentálne zistené vysokoteplotné supravodivosť. Nobelova cena (1987, spolu s J. G. Bednorzowi). * MÜLLER Karl AleksanderMYuLLER Carl Alexander (s. 1927), švajčiarsky fyzik. Zborník konštrukčné fázu (najmä feroelektrických) prechádza aplikáciám metódy EPM. Experimentálne objavené vysoké teploty supravodivosť ( cm. vysokoteplotné supravodivé keramiky). Nobelova cena (1987, spolu s JG Bednorzowi ( cm. Johannes Georg Bednorz)).

Collegiate Dictionary. 2009 .