Encyklopedický slovník

Lyrickej prózy

Lyrická próza - to je ... Čo je lyrická próza?

prozaraznovidnost lyrický poetický žáner s prevažujúcim autorského "I", oslabila dej, value-emocionálne rečové systémy Kompozitný formy:. listoch, denník, autobiografie, cestovanie, esej (CG Paustovsky, VA Solouhin, Antoine de Saint-Exupéry) * * * PROZALIRICHESKAYA lyrické prózy, akýsi poetický žáner, prózy s väčšinou. autora "Ja", oslabený Druhá dejová línia, hodnota-emočné rečové systémy Kompozitný formy:. Epištolský, diár, autobiografie, jazdiť, esej (CG Paustovsky, VA Solouhin, Antoine de Saint-Exupéry)

Collegiate Dictionary v roku 2009 ...