Loxodrómou - loxodrómou ... Čo?

loksodromiyaloksodroma (z gréckeho loxós -. Šikmé a Dromos - jogging cesta), čiara na pole (alebo iný povrch, otáčanie), prejazd všetky poludníkmi pod konštantný uhol K (obr. uhol K = 70 °). Na mapách v projekte Mercator je loxodromia reprezentovaná priamkami. Používané navigáciou a leteckou navigáciou.

* * * LOKSODROMIYALOKSODROMIYA (loxodrómou) (z gréckeho loxos -. Šikmé a Dromos - beh, cesta), pozri čiara v oblasti (alebo akýkoľvek iný povrch otáčania), cez všetky poludníky ( . MERIDIAN (v geografii)) v konštantnom uhle K . Na mapách v projekte Mercator je loxodromia reprezentovaná priamkami. Používané navigáciou ( pozri NAVIGÁCIA) a leteckou navigáciou.

encyklopedický slovník. 2009.