Encyklopedický slovník

Cesare Lombroso

Cesare Lombroso - to ... Čo Cesare Lombroso?

Cesare Lombroso (Lombroso) (1835-1909), taliansky súdny psychiater a kriminalista, zakladateľ antropologického smeru (lombrozianstvo) v kriminalistike a trestnom práve. Dal som dopredu pozíciu existencie zvláštny typ človeka náchylný k páchaniu trestnej činnosti, pretože z niektorých biologických príznakov (stigmy antropologických). Moderná verzia lombrozianstva - rôzne biosociálních teórie zločinu, zástupcovia ktoré, na rozdiel od stanovenia biologické faktory, zohľadniť vplyv sociálneho mikroprostredia. * * * ChezareLOMBROZO Lombroso (Lombroso), Cesare (1835-1909), taliansky súdny psychiater a kriminalista, zakladateľ antropologického smeru - lombrozianstvo - v kriminológiu a trestné právo. Predložiť ustanovenie o existencii osobitného druhu osôb predisponovaných k páchaniu trestných činov na základe určitých. biologické znaky (antropologické stigmy). Moderná verzia lombrozianstva - rôzne biosociálních teórie zločinu, zástupcovia ktoré, na rozdiel od stanovenia biologické faktory, zohľadniť vplyv sociálneho mikroprostredia.

encyklopedický slovník. 2009.