Encyklopedický slovník

Logický pozitivizmus

Logický pozitivizmus - to ... Čo je logický pozitivizmus?

logika pozitivizmtechenie neo, ktorá vznikla v roku 1920. (Vídeňský okruh); pokúsili sa spojiť empirizmus založený na princípe overovania s metódou logickej analýzy vedeckých poznatkov. Od druhej polovice 30. rokov. stal sa známy ako logický empirizmus; z 60. rokov. neexistuje ako nezávislý tok. Pozri tiež analytickú filozofiu. * * * LOGICAL POZITIVIZMLOGICHESKY pozitivizmus, za neo, ktorá vznikla v roku 1920. (Vídeňský okruh ( pozri VIENNA CIRCLE)); Snažil som sa spojiť empirizmus, založené na princípe kontroly ( cm. s preverení), metóde logickej analýzy vedeckých poznatkov. Od 2. poschodia. 30s. stal sa známy ako logický empirizmus; z 60. rokov. neexistuje ako nezávislý tok. Pozri tiež analytickú filozofiu ( pozri ANALYTICKÁ FILOZOFIA).

encyklopedický slovník. 2009.